Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

HaniR & Kawai Electric Heater cam kết không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong Quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng. HaniR & Kawai Electric Heater sẽ không chia sẻ thông tin Khách Hàng trừ những trường hợp cụ thể như sau:

–  Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

–  Để bảo vệ HaniR & Kawai Electric Heater và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của HaniR & Kawai Electric Heater và các bên thứ ba khác.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía Khách Hàng.

HaniR & Kawai Electric Heater

76 Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 024 3826 9972 - Fax: 024 3828 7308