Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Tư vấn lắp đặt lò nung và thiết kế lò nung: Dịch vụ tư vấn lắp đặt lò nung và thiết kế lò nung dùng trong công nghiệp sản xuất, chế tạo

Dịch vụ bao gồm

Tư vấn công suất lò nung: Tư vấn công suất đáp ứng của lò nung phù hợp với mô hình sản xuất của khách hàng

Tư vấn nhãn hiệu lò nung: Tư vấn nhãn hiệu sản xuất lò nung tốt nhất dựa trên kinh phí cho phép của khách hàng

Tư vấn linh kiện, thiết bị thay thế, nâng cấp lò nung: Tư vấn về thiết bị và linh kiện cho mục đích thay thế, sửa chữa và nâng cấp lò nung của khách hàng

Tư vấn kỹ thuật lắp đặt lò nung: Tư vấn về quy trình lắp đặt và thao tác kỹ thuật lắp đặt lò nung

Lắp đặt lò nung: Lắp đặt lò nung theo yêu cầu của khách hàng

Thiết kế lò nung: Thiết kế lò nung theo các tiêu chí: Công suất lò nung, mô hình sản xuất, ngân sách giới hạn của khách hàng