Điện trở vòng và Điện trở đồng

Xuất sứ : Korea - Taiwan - ChiNa - HaniR.

Ф 80 X Ф 57 - U=220V - P=400W

Sắp xếp theo
Results 1 - 3 of 3

Điện trở vòng và Điện trở đồng