Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Dịch vụ lắp đặt: Lắp đặt tủ sấy, lắp đặt lò sấy, lắp đặt buồng sấy tại địa điểm của khách hàng trong phạm vi Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

 

Hanir cung cấp các dịch vụ:

Dịch vụ Lắp đặt tủ sấy tại địa điểm của khách hàng trong phạm vi Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Dịch vụ Lắp đặt lò sấy tại địa điểm của khách hàng trong phạm vi Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Dịch vụ Lắp đặt buồng sấy tại địa điểm của khách hàng trong phạm vi Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Dịch vụ Lắp đặt tủ nung công nghiệp tại địa điểm của khách hàng trong phạm vi Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT TỦ SẤY - LẮP ĐẶT LÒ SẤY - LẮP ĐẶT BUỒNG SẤY - LẮP ĐẶT TỦ NUNG

 Đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ Lắp đặt tủ sấy/Lắp đặt lò sấy/Lắp đặt buồng sấy, hoặc lắp đặt tủ nung: HaniR cung cấp dịch vụ Lắp đặt tủ sấy/Lắp đặt lò sấy/Lắp đặt tủ nung và lắp đặt buồng sấy cho mọi cơ sở sản xuất có nhu cầu sử dụng thiết bị sấy công nghiệp.

Phạm vi cung cấp dịch vụ lắp đặt tủ sấy, lắp đặt lò sấy, lắp đặt buồng sấy, lắp đặt tủ nung: HaniR nhận lắp đặt tủ sấy, lắp đặt lò sấy, lắp đặt tủ nung và lắp đặt buồng sấy tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Quy trình lắp đặt tủ sấy, lắp đặt buồng sấy, lắp đặt lò sấy, lắp đặt tủ nung:

- Khảo sát không gian lắp đặt, nguồn điện và công suất, chủng loại tủ sấy, lò sấy, buồng sấy, tủ nung cần lắp đặt, bao gồm:

+ Khảo sát không gian lắp đặt tủ sấy, lò sấy, buồng sấy, tủ nung: Vị trí lắp đặt tủ sấy, vị trí lắp đặt lò sấy, không gian lắp đặt buồng sấy, vị trí lắp đặt tủ nung.

+ Khảo sát nguồn điện cung cấp cho tủ sấy, lò sấy, buồng sấy, tủ nung: Nguồn điện tại vị trí lắp đặt tủ sấy, vị trí lắp đặt lò sấy, buồng sấy, vị trí lắp đặt tủ nung cần đảm bảo về công suất điện.

- Thi công lắp đặt tủ sấy, lắp đặt lò sấy, lắp đặt buồng sấy, lắp đặt tủ nung: Lắp đặt tủ sấy/Lắp đặt lò sấy/Lắp đặt buồng sấy/Lắp đặt tủ nung vào vị trí và tiến hành chạy thử nghiệm

- Hướng dẫn vẫn hành và bảo dưỡng tủ sấy, lò sấy, buồng sấy, tủ nung: Sau khi Lắp đặt tủ sấy/Lắp đặt lò sấy/Lắp đặt buồng sấy/Lắp đặt tủ nung chúng tôi sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản về vận hành, sử dụng và bảo dưỡng cơ bản cho tủ sấy, lò sấy, buồng sấy và tủ nung.

- Nghiệm thu và bàn giao: Nghiệm thu và bàn giao sau khi Lắp đặt tủ sấy/Lắp đặt lò sấy/Lắp đặt buồng sấy/Lắp đặt tủ nung và tiến hành chạy thử nghiệm, kiểm tra tính ổn định kèm xác nhận từ phía khách hàng.

Với kinh nghiệm lâu năm và trình độ kỹ thuật vượt trội, HaniR đã và đang thực hiện lắp đặt tủ sấy, lắp đặt buồng sấy, lắp đặt lò sấy, lắp đặt tủ nung công nghiệp cho hàng ngàn hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất tại Hà Nội và các khu vực lân cận.