Dây điện trở mayso 1250 độ C

Dây điện trở 1250 độ C quấn mayso
day_dien_tro_1250_do_c_quan_may_so_2
Mô tả

Dây điện trở mayso: Dây điện trở 1250 ĐỘ C quấn mayso các loại

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.